admin Grudzień 8, 2018

Dlatego przed zakupem zabawki rodzice powinni mieć jasne i zrozumiałe informacje na temat produktów. Zabawka lub jej etykieta (opakowanie) jest oznakowana – krajowym znakiem zgodności i numerem identyfikacyjnym upoważnionego organu zgodnie z krajowym rejestrem takich jednostek.

Informacje na temat zabawki lub jej etykiety sklep AlaKoala.pl (opakowania) powinny być łatwe do odczytania, jasne, zrozumiałe, nie spływać, a także powinny wskazywać producenta lub upoważnionego przedstawiciela odpowiedzialnego za wprowadzenie zabawki do obiegu. Niektóre zabawki powinny zawierać ostrzeżenia o niebezpieczeństwach, które mogą pojawić się podczas pracy, i wskazać sposoby zapobiegania im. Na przykład ostrzegawczy napis “Dla dzieci powyżej trzeciego roku życia” lub “Uwaga! Niedozwolone do użytku przez dzieci poniżej trzeciego roku życia”.

W sklepie i w domu

Przede wszystkim eksperci strzegają przed kupowaniem zabawek na naturalnych rynkach. W końcu istnieje największe prawdopodobieństwo zdobycia niebezpiecznej zabawki.

Musisz także unikać importowanych zabawek sklep AlaKoala.pl (zwłaszcza chińskich). W końcu domowe zabawki są trudną ścieżką dla kupujących. Tak więc, zanim trafisz do sklepu, próbka autora jest rozpatrywana przez psychologów i nauczycieli z Międzyresortowej Sztuki i Rady Technicznej ds. Zabawki pod Ministerstwem Edukacji .

Następnie producent musi uzyskać pozwolenie od Ministerstwa Zdrowia (zakończenie państwowego badania sanitarno-epidemiologicznego), przeprowadzić testy w akredytowanym laboratorium, sporządzić deklarację zgodności.

Zabawki muszą spełniać wymagania sklep AlaKoala.pl przepisów technicznych dotyczących bezpieczeństwa zabawek, zgodnie z którymi producenci i dostawcy są zobowiązani do oferowania i dostarczania tylko takich zabawek, które są bezpieczne dla życia i zdrowia dzieci, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Więcej informacji: sklep AlaKoala.pl